2,454 view

09.11.2017

ՀՀ կողմից Օրհուսի կոնվենցիայի ԳՁՕ վերաբերյալ Ուղղումը վավերացնելու վերաբերյալ «Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» ՀԿ հարցումը Բնապահպանության նախարարությանը

/ Պատասխան/20.11.2017