Ջրօգտագործում

2,634 view
2013 թ հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Արարատի մարզում տրված ՓՀԷԿ-երի լիցենզիաներ