888 view

Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 5-րդ Ազգային զեկույցի նախագիծ

 

25.07.2017

Ներկայացվում է քննարկման ՀՀ-ում Օրհուսի կոնվենցիայի իրակացման 4-րդ Ազգային զեկույցի նախագիծը :

Նախագծի վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացնել haykanush.parsamyan@mnp.am էլեկտրոնային հասցեին: