Փորձագետների խորհուրդ

3,841 view
  • Ալավերդու բնապահպանական տեղեկատվության հասարակական Օրհուս կենտրոնի փորձագետների խորհրդի կազմը
  • Alaverdi_29_06

    29-06-2015

    Փորձագետների խորհրդի նիստ Ալավերդու Օրհուս կենտրոնում

    2015թ հունիսի 29-ին Ալավերդու Օրհուս կենտրոնում կայացավ փորձագետների խորհրդի նիստ: Նիստին ներկայացել էին խորհրդի 10 անդամներից 9-ը: Մասնակցում էր նաև…