Կենտրոնի գործունեությունը

4,237 view
 • Փորձագիտական զեկույց Ալավերդի համայնքի սոցիալ – տնտեսական զարգացման հնգամյա ռազմավարական ծրագրի նախագծի կազմման ու քննարկման ընթացքի վերաբերյալ
 • Փորձագիտական զեկույց Ալավերդի համայնքի 2017թ-ի բյուջեի նախագծի կազմման ընթացքի մասին. դրա բնապահպանական մասում հանրության առաջարկությունների ներառման և Օրհուս կենտրոնի համակարգողի կողմից հանրության մասնակցության խթանման այլ գործողությունների մասին
 • Փորձագիտական զեկույց Ալավերդու օդի աղտոտվածության խնդիրների և համայնքի 2017թ. տարեկան բյուջեի նախագծային աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ
 • Ալավերդու Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
 • Ալավերդու Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
 • Ալավերդու Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
 • Ալավերդու Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
 • Ալավերդու Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/Շնորհանդես
 • Ալավերդու Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
 • Ալավերդու Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
 • Ալավերդու Օրհուս կենտրոնի 2012թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն/Շնորհանդես
 • ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 2012Թ. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ / 2011
 • ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ / ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ 2011
 • ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Հունվար – Հունիս, 2010թ
 • ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, մայիս – դեկտեմբեր 2009թ.