Հայտարարություններ

4,024 view

26-08-2015

Ծաղկաշատ-Ախետքի պղինձ-մոլիբդենային հանքային դաշտի տեղամասում օգտակար հանածոների երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկումների հետաձգում և նոր լսումների անցկացում

21-08-2015

Սեպտեմբերի 7-ին ժամը 12.00-ին տեղի կունենան Ծախկաշատ-Ախտեքի պղինձ-մոլիբդենային հանքային դաշտի տեղամասում օգտ. հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկր. ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկում

24-07-2015

Օգոստոսի 10-ին ժամը 13.00-ին տեղի կունենան Մղարթ-Հագվի-Մեծ ձոր հանքային դաշտի Մղարթ և Հագվի տեղամասերում երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկումներ

24-07-2015

Օգոստոսի 6-ին ժամը 12.00-ին տեղի կունենան Արջուտի հանքավայրի հանքաքարի վերամշակման գործարանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

14-04-2015

2015 թվականի ապրիլի 17-ին տեղի կունենա բացօթյա մեդիա-արշավ դեպի ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Այրում և Ճոճկան համայնքների միջնամասում գտնվող «Նահատակ» պոչամբար

09-04-2015

Ապրիլի 13-ին, ժամը 16:00-ին, Ալավերդու Օրհուս կենտրոնում տեղի կունենա սեմինար «Հանքարդյունաբերության ռիսկերը շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա» թեմայով

03-04-2015

«Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն» ՀԿ-ն և Ալավերդու Օրհուս կենտրոնը համատեղ, ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ Մեծ Այրում և Ճոճկան համայնքների միջնամասում գտնվող Նահատակ պոչամբարի մոտ կազմակերպում են բացօթյա հանրային իրազեկման մեդիա-արշավ՝ հրավիրելով ԶԼՄ ներկայացուցիչներին և բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են ծանոթանալ ներկա պահին գործող և նոր կառուցվելիք պոչամբարների խնդրին, համայնքի բնակիչների մտահոգություններին