13,135 view

28.12.2016


Փորձագիտական զեկույց Ալավերդի համայնքի սոցիալ – տնտեսական զարգացման հնգամյա ռազմավարական ծրագրի նախագծի կազմման ու քննարկման ընթացքի վերաբերյալ