6,339 view
ՀՀ Բնապահպանության նախարարությունը ձեռնարկել է համապատասխան գործողություններ ՀՀ վերաբերյալ Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի կայացրած V/9A որոշման կատարման ուղղությամբ

10.11.2016

orensdrakan popoxutyun 1Հանրությանը ներկայացնելով Օրհուսի կոնվենցիայի շրջանակներում ՀՀ վերաբերյալ կայացված V/9A որոշման առաջընթացի զեկույցը և Օրհուսի կոնվենցիայի Համապատասխանության կոմիտեի կողմից որոշման վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունների ընդունմանը նպատակաուղղված «ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյհեմբերի 19-ի N1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն ակնկալում է շահագրգիռ կողմերի առաջարկությունները նախագծի վերաբերյալ:

Առաջարկությունները կարող եք ուղղել ՀՀ ԲՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ,Օրհուսի կոնվենցիայի ազգային համակարգող Խաչատուր Խաչատրյանին, khachatryan85@yahoo.com էլ.փոստի հասցեով։

Նախագիծ

Նամակ ուղղված Օրհուսի կոնվենցիայի քարտուղարությանն