6,545 view
ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացված Օրհուս կենտրոնների մոնիթորինգի արդյունքների նախնական հաշվետվություն

21.10.2016

yerevan_21_10ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի «Աջակցել կառավարությանը և քաղաքացիական հասարակությանը՝ լուծելու շրջակա միջավայրի խնդիրները» ծրագրի շրջանակում, ՀՀ ԲՆ ՏՎԿ ՊՈԱԿ-ն իրականացնում է Հայաստանի ՕԿ-ների գործունեության մոնիտորինգ՝ հետագայում կենտրոնների գործունեությունը ոլորտում առավել արդյունավետ ու նպատակային դարձնելու նպատակով:

Սույն հղոումով կարող եք ծանոթանալ մոնիթորինգի նախնական արդյունքներին`

http://aarhus.am/About%20Centers/Orhus_monitoring.pdf