432 view
ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնում տեղի ունեցան հերթական կլոր սեղան-քննարկումները
09.10.2016
2016թ. հունիսի 9-ին ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնում տեղի ունեցան հերթական կլոր սեղան-քննարկումները: Քննարկվեցին հետևյալ հարցերը՝

1. Հայաստանում հանքարդյունաբերական և փոքր ՀԷԿ-երի գործունեությամբ պայմանավորված բնապահպանական հիմնախնդիրների քննարկում:

2. <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև` Օրենք) բարելավմանն ուղղված հարցերի քննարկում:

3. ՀՀ Լոռվա մարզում բնապահպանական խնդիրների վերհանման և Oրենքի գործունեության արդյունավետության, իրազեկվածության վերաբերյալ սոցհարցում իրականացնելու նպատակահարմարության, նպատակների և հարցադրումների քննարկում:4. Հարցաթերթիկի քննարկում, առաջարկություններ:

Քննարկման արձանագրություն

ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոն