459 view

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

 

03.10.2016

Նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ անցկացվելիք հանրային լսումների (քննարկումների) մասին
2016 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, ժամը՝ 11:00-ին ք. Եղվարդի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում և ժամը՝ 14:00-ին գ. Նոր Երզնկայի համայնքապետարանում տեղի կունենան հանրային լսումներ (քննարկումներ) «Եղվարդի ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագրի» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ:

Մանրամասն…

Եղվարդի ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագրի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն