Կենտրոնի գործունեությունը

4,931 view
 • Երևանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
 • Երևանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
 • Երևանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
 • Երևանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/
 • Երևանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/
 • Երևանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
 • Երևանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
 • Երևանի Օրհուս կենտրոն 2012թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
 • Երևանի Օրհուս կենտրոնի 2012թ. կատարած աշխատանքների տարեկան հաշվետվություն
 • Երևանի Օրհուս կենտրոն 2011թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն / ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ
 • Երևանի Օրհուս կենտրոն 2011թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
 • Երևանի Օրհուս կենտրոն 2010թ. գործունեության հաշվետվություն
 • Բնապահպանական տեղեկատվության հասարակական կենտրոնի /Երևանի Օրհուս կենտրոն/ 2008 թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվություն
 • Երևանի բնապահպանական տեղեկատվության հասարակական (Օրհուս) կենտրոնի 2007թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվություն
 • ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ