561 view

ԳԷՀ ՓՈՔՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՆՈՐ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿ

 

01.06.2016

Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագիրը (ՓԴԾ) հայտարարում է ԳԷՀ-ի 6-րդ գործառնական փուլի (2015-2018) շրջանակում նոր Ազգային ծրագրի ռազմավարության մեկնարկը։ Ռազմավարությունը, հայտի փաթեթը և մյուս անհրաժեշտ փաստաթղթերը հասանելի են http://www.sgp.am/am/index կայքում:

Նախքան ամբողջական առաջարկի ներկայացումը, հայտատուներին խորհուրդ է տրվում Ազգային համակարգողին ներկայացնել ծրագրի հայեցակարգ՝ նախնական տեխնիկական գնահատման համար: Դիմումները կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային տարբերակով՝ Ազգային համակարգողի էլեկտրոնային փոստին (hovhannes.ghazaryan@undp.org), և թղթային տարբերակով ՄԱԿ-ի գրասենյակի անվտանգության աշխատակիցներին (Պ. Ադամյան 14)՝ Ազգային համակարգողին փոխանցելու համար:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել.

Հովհաննես Ղազարյան
Ազգային Համակարգող
ԳԷՀ Փոքր Դրամաշնորհային Ծրագիր
Պ. Ադամյան 14, Երևան 0010
Հեռ.: (+374 60) 530000 (հվ. 116)
Ֆաքս: (+374 10) 543811
Էլ. փոստ: hovhannes.ghazaryan@undp.org
URLs: http://www.sgp.am

Սվետլանա Հարությունյան
Ծրագրի օգնական
ԳԷՀ Փոքր Դրամաշնորհային Ծրագիր
Պ. Ադամյան 14, Երևան 0010
Հեռ.: (+374 60) 530000 (հվ. 117)
Ֆաքս: (+374 10) 543811
Էլ. փոստ: svetlana.harutyunyan@undp.org
URLs: http://www.sgp.am