462 view

<<Գլաձորի բազմամետաղային հանքավայրի արդյունահանման նախագծի>> վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

06.05.2016
<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 36-րդ մասով սահմանված կարգով 2016թ. մայիսի 23-ին, ժամը 10.30-ին ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր համայնքի դպրոցի դահլիճում տեղի կունենան <Վայկ Մետալ> ՍՊ ընկերության ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի բազմամետաղային հանքավայրի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Մանրամասն`http://www.mnp.am/?aid=5119

Արդյունահանման նախագիծ
Գրություններ