Նորություններ

7,503 view

«Նորություններ» բաժնում կգտնեք`

Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների գործունեությանն առնչվող իրադարձությունները` ուղղված բնապահպանական խնդիրների վերհանմանն ու դրանց լուծումների ուղիներին, տեղեկություններ տարաբնույթ բնապահպանական խնդիրների շուրջ` («Նորություններ Հայաստանի Օրհուս կենտրոններից» ենթաբաժին),

Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների գործունեությանն առնչվող, ինչպես նաև ընդհանուր բնապահպանական հայտարարաություններ («Հայտարարություններ» ենթաբաժին)

փորձագիտական վերլուծություններ և կարծիքներ («Փորձագետի անկյուն» ենթաբաժին),

Հայաստանում ևայլ երկրներում այս պահին առկա հրատապ բնապահպանական լուրերի և իրադարձությունների հղումներ ( «Էկոլրահոս»):