1,168 view
Հայտարարություն

16.11.2015

Նոյեմբերի 20-ին, ժամը 16:00 -ին, Երևանի Օրհուս կենտրոնում տեղի կունենա քննարկում Օրհուսի կոնվենցիայի հաապատասխանության կոմիտեի Հայաստանի մասին V/9a որոշման կատարման մասին եզրակացության շուրջ: Ակնկալում ենք շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությունը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Երևանի Օրհուս կենտրոն հետևյալ հեռախոսահամարով` 011 818 593, կամ գրեք` info@aarhus.am: