330 view

ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2015

Alaverdi_september

Ալավերդու Օրհուս կենտրոն

05 սեպտեմբեր. Նորաստեղծ «Նոր Ալավերդի» ՀԿ-ի առաջին բնապահպանական ակցիան` շրջակայքի մաքրման աշխատանքներ, բարեկարգում

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում/Երևան/

11 սեպտեմբեր. Մասնակցություն «Արտացոլելով և երաշխավորելով Օրհուսի Կոնվենցիայի հիմնադրույթները` Ժամանակակից Միջազգային Զարգացումների համատեքստում» թեմայով աշխատաժողովին/Երևան/

16 սեպտեմբեր. Սեմինար ուսանողների համար «Օրհուսի կոնվենցիայի կիրառումը ՀՀ-ում, քաղաքացիական կանաչ հիմնադրամ» թեմաներով

22 սեպտեմբեր .Աշխատանքային հանդիպում Ծաղկաշատի գյուղապետի եւ «Երիտասարդ Ալավերդի» ՀԿ-ի նախագահի հետ`տեղեկատվության տրամադրում, քննարկում

28 սեպտեմբեր .Աշխատանքային հանդիպում Ալավերդու նոր քաղաքապետի հետ` կենտրոնի մասին տեղեկատվություն, կատարված աշխատանքների մասին իրազեկում

29 սեպտեմբեր .Կլոր սեղան՝ «Եկեղեցու և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ազդեցությունը Հայաստանում բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացների վրա» թեմայով

Ararat_september

Արարատի Օրհուս կենտրոն

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում /Երևան/

11 սեպտեմբեր. Սեմինար` «Աղմուկը որպես միջավայրի աղտոտիչ» թեմայով

16 սեպտեմբեր. Իրազեկման միջոցառում Գոռավան համայնքում` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին

16 սեպտեմբեր. Իրազեկման միջոցառում Շաղափ համայնքում` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին

Aparan_september

Ապարանի Օրհուս կենտրոն

09 սեպտեմբեր. Աշխատանքային հանդիպում ՀԿ-ների ներկայացուցիչների և փորձագետների հետ` «Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի հանքարդյունահանման համալիրի նախագծի նախնական գնահատման հայտի» ՇՄԱՓ հանրային քննարկումներին մասնակցության վերաբերող հարցերի քննարկում

09 սեպտեմբեր. Մասնակցություն հանրային քննարկման Մելիքգյուղում` «Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի հանքարդյունահանման համալիրի նախագծի նախնական գնահատման հայտի» ՇՄԱՓ-ի վերաբերյալ

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում /Երևան/

12 Աշխատանքային հանդիպում «Բնության համար» ՀԿ-ի նախագահի հետ Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի շահագործման հետ կապված խնդիրների քննարկում

18 սեպտեմբեր. Էկոկրթական դասընթաց Ապարանի 2-րդ դպրոցում` Օզոնային շերտի պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ

Gavar_september

Գավառի Օրհուս կենտրոն

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում /Երևան/

11 սեպտեմբեր. Մասնակցություն «Արտացոլելով և երաշխավորելով Օրհուսի Կոնվենցիայի հիմնադրույթները` Ժամանակակից Միջազգային Զարգացումների համատեքստում» թեմայով աշխատաժողովին /Երևան/

15 սեպտեմբեր. Աշխատանքային հանդիպում Ջինիշյանի հիշատակի հիմնադրամի Գավառի համակարգողի ու կամավորի հետ` Գավառ քաղաքում պլաստիկի և պոլիէթիլենի դեմ պայքարի ծրագիր իրականացման հնարավորությունների քննարկման նպատակով

17 սեպտեմբեր. «Շահագրգիռ կողմերի հետ մարզային խորհրդակցական հանդիպում և կարողությունների զարգացման դասընթաց»

26 սեպտեմբեր. Դասընթաց ԶԼՄ-ների համար Օրհուսի Կոնվենցիա և ՀՀ Բնապահպանական օրենսդրություն,Բնապահպանական խնդիրների լուսաբանման առանձնահատկությունները թեմայով

Gyumri_september

Գյումրու Օրհուս կենտրոն

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում /Երևան/

11 սեպտեմբեր. Մասնակցություն «Արտացոլելով և երաշխավորելով Օրհուսի Կոնվենցիայի հիմնադրույթները` Ժամանակակից Միջազգային Զարգացումների համատեքստում» թեմայով աշխատաժողովին /Երևան/

15 սեպտեմբեր. «Հասարակության մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացներին» թեմայով դասընթաց Թեղուտ համայնքում

17 սեպտեմբեր. «ՀՀ Բնապահպանական օրենսդրական դաշտն ու միջազգային համաձայնագրերը. Օրհուսի համաձայնագիր» թեմայով դասընթաց Վայքում

28 սեպտեմբեր. «Շահագրգիռ կողմերի հետ մարզային խորհրդակցական հանդիպում և կարողությունների զարգացման դասընթաց»

Dilijan_september

Դիլիջանի Օրհուս կենտրոն

01 սեպտեմբեր. Աջակցություն 110 կՎ «Ֆիոլետովո» ՕԳ-ի «ՔԵՄՓ ՎԵՆՉՈՒՐՍ» ՓԲԸ-ի միջազգային դպրոցի տարածքից տեղափոխման աշխատանքային նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ Հանրային քննարկումներին

01 սեպտեմբեր. Հանդիպում քննարկում UWS Դիլիջանի միջազգային քոլեջի դասախոսների և ուսանողների հետ` համայնքի աղբահանության և աղբավայրի խնդիրների թեմայով

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում /Երևան/

11 սեպտեմբեր. Մասնակցություն «Արտացոլելով և երաշխավորելով Օրհուսի Կոնվենցիայի հիմնադրույթները` Ժամանակակից Միջազգային Զարգացումների համատեքստում» թեմայով աշխատաժողովին /Երևան/

23 սեպտեմբեր. Խորհրդատվական հանդիպում քննարկում UWS Դիլիջանի միջազգային քոլեջի դասախոսների և ուսանողների հետ` համայնքի աղբահանության և աղբավայրի խնդիրների թեմայով

26-27 սեպտեմբեր. Մասնակցություն «Թող դա դառնա անիվը շրջապտույտի» անվամբ աշխատաժողովին

Yeghegnadzor_september

Եղեգնաձորի Օրհուս կենտրոն

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում /Երևան/

11 սեպտեմբեր. Մասնակցություն «Արտացոլելով և երաշխավորելով Օրհուսի Կոնվենցիայի հիմնադրույթները` Ժամանակակից Միջազգային Զարգացումների համատեքստում» թեմայով աշխատաժողովին /Երևան/

22 սեպտեմբեր. Աշխատանքային հանդիպում ՄԱԿ-ի ԳԷՀ Փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի ներկայացուցիչների հետ` ծրագրի և իրականացրած ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, ապագա ռազմավարության և ծրագրի մշակում Մարզի ՀԿ ներկայացուցիչների հետ

22 սեպտեմբեր. ՏԻՄ-երի ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթների վերաբերյալ իրազեկման դասընթաց Վայքի քաղաքապետարանում

23սեպտեմբեր. ԵՄ ներկայացուցիչների հետ հանդիպում, Վայոց ձոր մարզի տնտեսության զարգացմանն ուղղված ծրագրի ներկայացում մարզպետարանում

Yeghvard_september

Եղվարդի Օրհուս կենտրոն

03 սեպտեմբեր. Հանդիպում, քննարկում «Էներգաարդյունավետություն 2015» ծրագրի վերաբերյալ

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում /Երևան/

11 սեպտեմբեր. Մասնակցություն «Արտացոլելով և երաշխավորելով Օրհուսի Կոնվենցիայի հիմնադրույթները` Ժամանակակից Միջազգային Զարգացումների համատեքստում» թեմայով աշխատաժողովին /Երևան/

25 սեպտեմբեր. Մասնակցություն Պռոշյան գյուղական համայնքի գլխավոր հատակագծի նախագծային աշխատանքների նախնական գնահատման հայտի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկումներին

29 սեպտեմբեր. «Օրհուսի կոնվենցիայի դերը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործում» սեմինար Եղվարդի 3-րդ հիմնական դպրոցում

29 սեպտեմբեր. Տեղեկատվություն ստանալու հարցում` Նաիրիի տարածաշրջանի գործարաններ. Գործունեության ընթացքում բնապահպանական նորմերի պահպանման վերաբերյալ

29 սեպտեմբեր. Օզոնային շերտի պահպանության միջազգային օրվան նվիրված էկոկրթական սեմինար Զովունի համայնքում

Yerevan_september

Երևանի Օրհուս կենտրոն

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում

11 սեպտեմբեր. Աջակցություն և մասնակցություն ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի կողմից կազմակերպված «Արդարադատության մատչելիությունը բնապահպանության ոլորտում» թեմայով աշխատաժողովին

19 սեպտեմբեր. Մասնակցություն և աջակցություն ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում կազմակերպված «Համագործակցություն բնապահպանական թեմաներ լուսաբանող լրագրողների համար սեմինարի իրականացման գործում» թեմայով սեմինարին

26 սեպտեմբեր. Մասնակցություն Գավառի Օրհուս կենտրոնում, բնապահպանական թեմաները լուսաբանող երիտասարդ լրագրողների համար կազմակերպված սեմինարին, «Հանրության բնապահպանական իրազեկվածության իրավունք» թեմայով շնորհանդեսի ներկայացում

29 սեպտեմբեր. Աշխատանքային հանդիպում Հայաստանի բնության թանգարանի աշխատակազմի հետ` Կենդանիների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ համատեղ միջոցառման կազմակերպչական հարցերի քննարկում

Idjevan_september

Իջևանի Օրհուս կենտրոն

03 սեպտեմբեր. Հարցազրույց քննարկում Իջևան TV-ում` կանաչապատ տարածքում շինարարություն կատարելու վերաբերյալ

09 սեպտեմբեր. Հանդիպում քննարկում տեղական ՀԿ-ների հետ` «ժողովրդավարություն տեղական մակարդակում» թեմայի շուրջ

17 սեպտեմբեր. Իրազեկում Օրհուս կենտրոնների գործունեության և Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթների վերաբերյալ` ուսանողների համար

19-20 սեպտեմբեր. Բուսաբանությանն առնչվող դասընթաց Իջևանի Օրհուս կենտրոնում` երիտասարդ բնագետների համար

26 սեպտեմբեր. «Տեղեկատվության ազատություն» թեմայով սեմինար-վարժանք

Kapan_september

Կապանի Օրհուս կենտրոն

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում /Երևան/

11 սեպտեմբեր. Մասնակցություն «Արտացոլելով և երաշխավորելով Օրհուսի Կոնվենցիայի հիմնադրույթները` Ժամանակակից Միջազգային Զարգացումների համատեքստում» թեմայով աշխատաժողովին /Երևան/

15 սեպտեմբեր. Աշխատանքային հանդիպում «Պահպանվող տարածքների աջակցման» ծրագրի ղեկավարության հետ` ծրագրին Օրհուս կենտրոնի աջակցման հարցերի քննարկում

16 սեպտեմբեր. «Հայաստանում ԳԷՀ ՓԴԾ 6-րդ գործառնական փուլի շրջանակներում Հայաստանի ծրագրային ռազմավարության մշակում» ծրագրի շրջանակներում «Շահագրգիռ կողմերի հետ մարզային խորհրդակցական հանդիպում»

23 սեպտեմբեր. Մասնակցություն «Դանդի ՓՄԿ» ՓԲԸ Գեղանուշի պոչամբարի հյուսիսային պատնեշի ընդհանուր ստատիկ կայունության բարձրացման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտի հանրային քննարկումներին

25 սեպտեմբեր. Աշխատանքային հանդիպում «Պահպանվող տարածքների աջակցման» ծրագրի ղեկավարության հետ` ծանոթացում ՀԿ սեկտորին և Օրհուս կենտրոնի կողմից կատարված ծրագրի առաջին փուլի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում

Hrazdan_september

Հրազդանի Օրհուս կենտրոն

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում /Երևան/

11 սեպտեմբեր. Մասնակցություն «Արտացոլելով և երաշխավորելով Օրհուսի Կոնվենցիայի հիմնադրույթները` Ժամանակակից Միջազգային Զարգացումների համատեքստում» թեմայով աշխատաժողովին /Երևան/

22 սեպտեմբեր. «Տեղեկատվության ազատություն» թեմայով սեմինար-վարժանք`երիտասարդների և ՀԿ ներկայացուցիչների համար

25 սեպտեմբեր. Աշխատանքային հանդիպում «Առողջ միջավայր» ՀԿ-ի ներկայացուցիչների հետ` առաջիկա համատեղ աշխատանքների կազմակերպում, ծրագրի մշակում

Stepanavan_september

Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոն

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում /Երևան/

24սեպտեմբեր. «Նոր շունչ թափոններին» թեմայով սեմինար երիտասարդների համար

Vanadzor_september

Վանաձորի Օրհուս կենտրոն

10 սեպտեմբեր. Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների համակարգողների ընթացիկ տարվա աշխատանքային 3-րդ հանդիպում /Երևան/

11 սեպտեմբեր. Մասնակցություն «Արտացոլելով և երաշխավորելով Օրհուսի Կոնվենցիայի հիմնադրույթները` Ժամանակակից Միջազգային Զարգացումների համատեքստում» թեմայով աշխատաժողովին /Երևան/

16 սեպտեմբեր. Աշխատանքային հանդիպում ՀԿ ներկայացուցիչների հետ Արջուտում նախատեսվող ոսկու հարստացման ֆաբրիկայի կառուցման և ոսկու հանքի շահագործման վերաբերյալ