29,573 view

27.10.2015

Ի՞նչ գործողություններ են իրականացվել 2003թ. «Աղտոտիչների արտանետման և տեղափոխման ռեգիստրի մասին» արձանագրությունը վավերացնելու ուղղությամբ, ի՞նչն է խոչընդոտում արձանագրության վավերացմանը

/ Պատասխան/04.11.2015