398 view

ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

ՕԳՈՍՏՈՍ 2015

Alaverdi_August

Ալավերդու Օրհուս կենտրոն

05 օգոստոս. Քննարկում նոր ստեղծվող հկ-ի գրանցման գործընթացի վերաբերյալ

13 օգոստոս. ջրամատակարարման եւ աղիքային վարակի հետ կապված հարցումներ

13 օգոստոս. Այցելություն «Հայջրմուղկոյուղու» Ալավերդու տեղամաս

25 օգոստոս. Երկրաբանահետախուզական ուսումնասիրության համաձայնությունների վերաբերյալ հարցումներ ազդակիր համայնքների ղեկավարներին եւ ՀՀ Էներգետիկայի եւ բն պաշարներ նախարարություն

28 օգոստոս .Աշխատանքային հանդիպում լրագրողների հետ բնապահպանական սուբվենցիաների տրամադրման հարցերով

Ararat_August

Արարատի Օրհուս կենտրոն

14 օգոստոս. Քննարկում` «Էկոլրագրությունը, որպես շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման կարևոր գործիք» թեմայով

20 օգոստոս. Թափառող և անօթևան կենդանիների պաշտպանությանն ու պահպանմանը նվիրված սեմինար Արարատում

27 օգոստոս. Այցելություն Նոյակերտ և Եղեգնավան համայնքներ` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար` Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին իրազեկման նպատակով

Aparan_augost

Ապարանի Օրհուս կենտրոն

11 օգոստոս. Տարածքի տրամադրում և աջակցություն Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից իրականացվող քննարկման կազմակերպմանը

20 օգոստոս. Դասընթաց` Բնապահպանական իրավունքի վերաբերյալ

22 օգոստոս. Տեղեկատվության տարածում ինտերնետ` սոց. խմբերում` facebook Թուխմանուկի հանքավայրի պոչամբարի նախագծի վերաբերյալ հասարակական լսումներ վերաբերյալ

Գավառի Օրհուս կենտրոն

Gyumri_August

Գյումրու Օրհուս կենտրոն

14 օգոստոս. Կլոր սեղան-քննարկում «Հիմնախնդիրները ՀՀ Շիրակի մարզի գյուղական համայնքներում և դրանց լուծման հնարավորությունները» թեմայով

28 օգոստոս. «Բնապահպանական և սոցիալական հիմնախնդիր-ների լուծման առանձնահատ-կությունները և հնարավորությունները Շիրակի մարզի գյուղական համայնքներում» թեմայով դասընթաց

Dilijan_august

Դիլիջանի Օրհուս կենտրոն

06 օգոստոս. Օնլայն հանրային քննարկման կազմակերպում Դիլիջան Ֆեյսբուկյան խմբում

10 օգոստոս. Աջակցում Հասարակական լսումներին՝ ք. Դիլիջանիՙ «Պարզ լիճ՚՚» 35/6 ՀՎ ենթակայանի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետության

26 օգոստոս. Կլոր սեղան քննարկում` քաղաքացիական հասարակության իրավական հզորացման գործիքները թեմայով

Եղեգնաձորի Օրհուս կենտրոն

Yeghvard_August

Եղվարդի Օրհուս կենտրոն

07 օգոստոս. Հանդիպում Ճապոնիայի Միջազգային Համագործակցության Գործակալության ներկայացուցիչների հետ

28 օգոստոս. Տեղեկատվություն ստանալու հարցում ` ԲՆ, Բնապահպանական պետական տեսչության կողմից Կոտայքի մարզում 01.01-01.08.2015թ. Ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված իրավախախտումների վերաբերյալ

Yerevan_August

Երևանի Օրհուս կենտրոն

05 օգոստոս. ԳԷՀ-ի ՓԴԾ-ին հայտ ներկայացնելու հարցերի քննարկում` փորձագետների խմբի աշխատանքային հանդիպում

05 օգոստոս. Հանրային քննարկում` «ԿԿԹ կառավարման հիմնախնդիրները և լուծման հնարավոր ուղիները» թեմայով

15 օգոստոս. Աշխատանքային հանդիպում ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական թանգարանի տնօրենի հետ, համատեղ միջոցառումների կազմակերպման հարցերի քննարկում

30 օգոստոս. Գիտաճանաչողական այց «Արփի լիճ» Ազգային պարկ

Idjevan_August

Իջևանի Օրհուս կենտրոն

03 օգոստոս. Հարցում Իջևանի անտառտնտեսությանը` 2014-2015թ. ապօրինի ծառահատումների վերաբերյալ

26 օգոստոս. Կլոր սեղան քննարկում` քաղաքացիական հասարակության իրավական հզորացման գործիքները թեմայով

28 օգոստոս. Հարցազրույց Իջևան TV-ում` քաղաքի կոյուղաջրերի խնդիրներով

Kapan_August

Կապանի Օրհուս կենտրոն

05 օգոստոս. Աշխատանքային խմբի այց Սյունիք համայնքի «Մայր առու» ջրագծի տարածք

05 օգոստոս. Աշխատանքային խմբի կլոր սեղան նիստ` ուսումնասիրությունների քննարկում Օրհուս կենտրոնում

07 օգոստոս. Էկոկրթական դասընթաց «Հայաստանի բուսական կենսաբազմազանությունը, բուսաբանական հետազոտությունների մեթոդիկա, Հայաստանի կարևոր բուսաբանական տարածքները, Կապանի մոտակայքում հանդիպող հազվագյուտ բուսատեսակները և բուսական համակեցությունները, բուսաբանական օբյեկտների պահպանությունը և Կարմիր գիրքը, Հայաստանի ուշագրավ ծառերը» թեմաներով

08 օգոստոս. Էկոարշավ դեպի «Սոսիների պուրակ» պետարգելավայր

Hrazdan_August

Հրազդանի Օրհուս կենտրոն

14 օգոստոս. Խորհրդատվություն և աջակցություն նորաստեղծ «Առողջ միջավայր» ՀԿ-ի կողմից մշակվող ծրագրերին

Stepanavan_August

Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոն

01-02 օգոստոս. Երկօրյա բնապահպանական սեմինարի կազմակերպում Ստեփանավանում` Կարևոր բուսաբանական տարածքների բացահայտում

18 օգոստոս. Հարցում Ստեփանավանի անտառտնտեսությանը` Պարզելու, ինչ իրավունքով է կատարվում ծառահատումներ Պուշկինոյի և Գյուլագարակի անտառտնտեսություններում

25 օգոստոս. Հանդիպում Ստեփանավանի անտառտնտեսության փոխտնօրենի, գլխավոր անտառապետի և Գյուլագարակի անտառապետի հետ

Վանաձորի Օրհուս կենտրոն