9,278 view
Անկախ փորձագիտական կարծիք Արմանիսի, Արջուտի ու Ֆիալետովոյի հանքերի ՇՄԱԳ-ի ամբողջական փաթեթների վերաբերյալ

09.07.2015

Expert_09_07_engՀաշվետու ժամանակահատվածում՝ 2015 թ.-ի հունիսին հանքարդյունաբերության հիմնախնդիրների ոլորտի փորձագետի կողմից իրականացվել է անկախ փորձաքննություն և Արմանիսի և Արջուտի, ինչպես նաև Ֆիոլետովոյի նախագծերի ՇՄԱԳ-ի ամբողջական փաթեթի մանրամասն ուսումնասիրություններ:

ՇՄԱԳ-ի և հանքարդյունաբերության նախագծերի հիմնավոր ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը, փորձագետների կարծիքները այդ օբյեկտների վերաբերյալ հանգեցրել են հետևյալ եզրակացության՝
Արմանիսի հանքավայրի ստորգետնյա հանքի շահագործման շրջակա միջավայրի վրա աննշան ազդեցությունները չեն կարող բացատրվել: Բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ դա կարող է շատ ավելի բարձրացնել ազդեցության չափը:

Ամրապնդելով հանքը՝ վերակառուցման և վերականգնմանն հետ զուգահեռ, չի քննարկվել Արմանիսի հարստացուցիչ գործարանի վերակառուցման և ազդեցության հարցերը: Հատկապես, երբ այդ գործընթացները ընթանում են այստեղ՝ Արջուտ հանքավայրում:

ՇՄԱԳ ծրագրերը և հավելվածները, որոնք միշտ չէ, որ տեղադրվում են նախարարության կայքում, ինչպես հարկն է, որը լրացուցիչ խոչընդոտ է ստեղծում վերլուծություն և ուսումնասիրություն կատարելիս պլան կազմելու համար:

Արմանիսի նախագծում և ՇՄԱԳ փաթեթում նշված չէ անցյալում կատարված աշխատանքի մասին, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցման միջոցառումների և այլնի:

Փորձագիտական հայտարարությունները չեն քննարկել գնահատում պահանջող հարցեր և այլ հարցեր ներկայացված նախագծերի իրատեսական հնարավորությունը արտացոլող:

Հարություն Մովսիսյան, Հանքարդյունաբերական հարցերով ԵԱՀԿ փորձագետ,
երկրաբանության դոկտոր, պրոֆեսոր

22.06.2015