13,745 view

10.08.2015

Շամլուղի հանքավայրի շահագործման և հանքավայրի հարստացման պոչերի պոչամբարների շահագործման պայմանների առաջնահերթ խնդիրներ