Ջրօգտագործում

2,044 view
2013 թ հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Արագածոտնի մարզում տրված ՓՀԷԿ-երի լիցենզիաներ