10,898 view

17.07.2015

Ամուլսարի հանքարդյունահանման համալիրի աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի 17.10.2014թ. դրական փորձագիտական եզրակացությունը վերանայելու և կրկնակի փորձաքննություն կատարելու անհրաժեշտության մասին մասնագետների նամակը բնապահպանության նախարարինԿից փաստաթղթեր`

Մասնագիտական եզրակացություն Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի շահագործման վերաբերյալ

Եզրակացություն եզրակացության մասին
(Բնապահպանական փորձաքննություն ՊՈԱԿ-ի2014 թվականի հոկտեմբերի 17-ին «Գեոթիմի» ՓԲԸ-ի ներկայացրած՝ Ամուլսարի հանքարդյունահանման համալիրի աշխատանքային նախագծին տված դրական եզրակացության մասին):


Ամուլսարի հանքարդյունաբերական նախագծի երկրաբանական թերությունները և դրանց համատեղելիությունը «պատասխանատու հանքարդյունաբերության» մոդելին