528 view

ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ՄԱՅԻՍ 2015

PictureCalendar_alaverdi

Ալավերդու Օրհուս կենտրոն

05 մայիս. Սեմինար-քննարկում ՝ «Երիտասարդները իրազեկ քաղաքացի» թեմայով

11 մայիս. հարցումներ ՀՀ Բնապահպանության, Էներգետրիայի եւ բնական պաշարների, ՏԿԱԻ նախարարություններ

14 մայիս. Կենտրոնի կամավորների հետ ջրի նմուշառում Ախթալայի «Նահատակ» պոչամբարի հարակից տարածքներից

15 մայիս. Կլոր սեղան «Ջրի սանիտարահիգիենիկ խնդիրներ եւ ջրի արդյունավետ օգտագործում» թեմայով

18 մայիս. Փորձագետների խորհրդի նիստ

20 մայիս. այցելություն, հասարակական մոնիտորինգ համայնքի բնապահպանական գումարներով կառուցվող քաղաքային զբոսայգու շինարարական տարածք

22 մայիս. «Օրհուսի կոնվենցիան, հասարակության մասնակցությունը համայնքի կարեւորագույն որոշումներին» թեմայով կլոր սեղան, լուսաբանում Մեծ Այրում համայնքապետարանում

26 մայիս. Համայնքային երիտասարդական խորհրդի հետ այցելություն Սանահինի Դեպո, քննարկում «Դեպոյի շահագործումը եւ շրջակա միջավայրի խնդիրները թեմայով

30 մայիս. Օրհուսի կոնվենցիայի լուսաբանում Աքորի համայնքապետարանում

Calendar_ararat

Արարատի Օրհուս կենտրոն

18 մայիս. Իրազեկման միջոցառում ` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար` Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին` Արմաշ և Այգեվան համայնքում

Aparan_calendar

Ապարանի Օրհուս կենտրոն

08 մայիս. Աշխատանքային հանդիպ Ապարանի ԳԱՄԿ-ի աշխատակիցների հետ : Կարտոֆիլի հիվանդության կանխարգելման թեմայով

13 մայիս. Դասընթաց Ապարանի Օրհուս կենտրոնում «Կարտոֆիլի քաղցքեղ» հիվանդության կանխարգելում թեմայով

15 մայիս. Այցելություն Արագած համայնք, հանդիպում համայնքապետարանում և բնակիչների հետ «Կարտոֆիլի քաղցքեղ» հիվանդության կանխարգելում և Գեղարոտ գետի ջրի որակի փոփոխություն հարցի վերաբերյալ

20 մայիս. Կլոր սեղան- քննարկում Օրհուս կենտրոնում «Անտառային հրդեհների ռիսկերի նվազեցում» թեմայով

18-25 մայիս. Այցելություն Մուլքի (Կայք) համայնքապետարան Օրհուսի կոնվենցիայի իրազեկում (օրը ճշտվում է համայնքապետարանի հետ)

25 մայիս. Այցելություն Թթուջուր կամ Եղիպատրուշ (Մռավյան) տարածաշրջանի անռաշատ համայնք «Անտառային և ապյան մարգագետինների հրդեհների ռիսկերի նվազեցում» թեմայով և համայնքապետարանում Օրհուսի կոնվենցիայի իրազեկում

Gavar_Calendar

Գավառի Օրհուս կենտրոն

05 մայիս. Սեմինար-քննարկում ՝ «Երիտասարդները իրազեկ քաղաքացի» թեմայով

12 մայիս. Տեղեկատվության տարածում «Սևանի իշխանի աճեցման մոդելային ցանցավանդակային տնտեսության» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումների մասին և մասնակցություն քննարկմանը

21 մայիս. Գավառի ակտիվ երիտասարդների հանդիպումը Եղեգնաձորի Երիտասարդական բանկի ներկայացուցիչների հետ, համատեղ ծրագրերի, առաջարկների մշակում

19 մայիս. Իրազեկման միջոցառում ` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար` Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին` Բերդկունք համայնքում

25 մայիս. Իրազեկման միջոցառում ` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար` Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին` Ծովազարդ համայնքում

Gyumri_calendar

Գյումրու Օրհուս կենտրոն

17 մայիս. Բրիտանիայի դեսպանատան առաջարկով Գյումրու Օրհուս կենտրոնում կազմակերպել հանդիպում Բրիտանիայի և Շվեյցարիայի դեսպանների հանդիպումը Գյումրու երիտասարդների հետ

18 մայիս. Իրազեկման միջոցառում ` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար` Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին` Բյուրակն համայնքում

18-25 մայիս. Փորձագետների խորհրդի նիստ (օրը ճշտվում է)

22 մայիս. Միջոցառման կազմակերպում Էկոլոգոնոոսֆերային կենտրոնի կողմից Գյումրի քաղաքում իրականացված օդի, ջրի, հողի մոնիտորինգի արդյունքների հանրությանը ներկայացման նպատակով, որն իրականացվել է Գյումրու Օրհուս կենտրոնի առաջարկությամբ և Գյումրու քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ

24 մայիս. Միջոցառման կազմակերում Գյումրի քաղաքում՝ մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողների համար, նպաստելով քաղաքացիների առավել ակտիվ ներգրավմանը շրջակա միջավայրի պահպանության գործին՝ աջակցելով որոշումների կայացման գործընթացին նրանց մասնակցությանը, բնապահպանական խնդիրները լուսաբանող, մասնավորապես` Օրհուսի Կոնվենցիային վերաբերող հարցերի շուրջ

Dilijan_calendar

Դիլիջանի Օրհուս կենտրոն

04 մայիս. 1.Էկոկրթական իրազեկման դասընթաց Դիլիջանի թիվ 4 դպրոց 2. Համայնքային տրանսպորտի խնդրի վերաբերյալ հանրային քննարկում

11 մայիս. Հանրային քննարկում Դիլիջանի քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագծում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ նախագծման առաջադրանքի առնչությամբ

18-25 մայիս. Տեղեկատվական նամակների հղում

25-30 մայիս. Սեմինար ՏԻՄ-ում Օրհուս կենվենցիայով ամրագրված պարտականությունների վերաբերյալ, (օրը ճշտվում է)

Yeghegnadzor_calendar

Եղեգնաձորի Օրհուս կենտրոն

15 մայիս. Միջոցառման կազմակերում Ջերմուկ համայնքում՝ նպաստելով քաղաքացիների առավել ակտիվ ներգրավմանը շրջակա միջավայրի
պահպանության գործին՝ աջակցելով որոշումների կայացման գործընթացին նրանց մասնակցությանը, բնապահպանական խնդիրները լուսաբանող, մասնավորապես` Օրհուսի Կոնվենցիային վերաբերող հարցերի շուրջ

22 մայիս. Իրազեկման միջոցառում ` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար` Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին` Աղնջաձոր համայնքում

Yeghvard_calendar

Եղվարդի Օրհուս կենտրոն

15 մայիս. Կենսաբազմազանության միջազգային օրվան նվիրված էկոկրթական սեմինար Եղվարդի ավագ դպրոցում, թեմա` կենսաբազմազանություն, մասնակիցներ ՝ երիտասարդներ, աշակերտներ, ուսուցիչներ

20 մայիս. Հասարակական քննարկում` «Թափառող շների հիմնախնդիրը» թեմայով

25 մայիս. Իրազեկման միջոցառում ` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար` Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին` Քարաշամբ համայնքում

26 մայիս. Իրազեկման միջոցառում ` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար` Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին` Արգել համայնքում

Yerevan_calendar

Երևանի Օրհուս կենտրոն

06 մայիս. Կլոր սեղան` Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցների հանքավայրի նախագծի վերաբերյալ

18 մայիս. Իրազեկման միջոցառում ` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար` Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին

25 մայիս. Շրջայց Երևանով, կանաչապատ տարածքների ուսումնասիրում, խորը էտի ենթարկված ծառերի հաշվառում

29 մայիս. Հարցում ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը աղտոտող ձեռնարկությունների տվյալների վերաբերյալ

Idjevan_calendar

Իջևանի Օրհուս կենտրոն

18 մայիս. Իրազեկման միջոցառում ` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար` Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին` Դիտավան համայնքում

19 մայիս. Իրազեկման միջոցառում ` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար` Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին` Ազատամուտ համայնքում

Kapan_calendar

Կապանի Օրհուս կենտրոն

05 մայիս. Այց Սյունիք համայնք, Կոյուղատարի արտահոսքի վերացում ստուգելու, փաստը լուսանկարելու և տեղեկատվությունը տարածելու նպատակով

07 մայիս. Այց Սյունիք համայնք, Օրհուս կենտրոնի բարձրացրած և լուծման հասցված խնդրի վերաբերյալ հեռուստահաղորդման կազմակերպում

11 մայիս. 1.Այց Սյունիք համայնք, հանդիպում Սյունիք համայնքի բնակիչների հետ 2.Հանդիպում անասնապահական համալիրի ղեկավարության հետ, Կոյուղաջրերով դաշտերի ոռոգման վտանգների քննարկում և անհապաղ կոյուղատարի դիտահորերում բացված անցքերի բետոնացում

18 մայիս. Այց Սյունիք համայնք, Օրհուս կենտրոնի բարձրացրած և լուծման հասցված խնդրի վերաբերյալ հեռուստահաղորդման կազմակերպում

20 մայիս. Հանրային քննարկում` ՀՀ Սյունիքի մարզի գյուղական համայնքների, Կապանի հեռավոր թաղամասերի, պատմամշակութային հուշարձանների ու հանգստի գոտիների սանիտարական մաքրության և աղբահանության կազմակերպում

26 մայիս. Վարդանի ձոր, Տաշտուն և Լիճք համայնքների տարածքում լեռնահետախուզական աշխատանքների ուսումնասիրության հասարակական լսման մասնակցություն

Hrazdan_calendar

Հրազդանի Օրհուս կենտրոն

15 մայիս. Օրհուսի կոնվենցիան և հանքարդյունաբերությունը: Ներկայացում Կոտայքի մարզի Կապուտան համայնքում` մայիսի 22 -ին Աբովյանի երկաթի հանքավայրի հասարակական լսումներին ընդառաջ:Կմասնակցեն գյուղապետը և բնակիչներ

15 մայիս. «Երիտասարդությունն ու բնապահպանական որոշումների կայացման գործընթացում նրանց դերը» թեմայով հանդիպում Աբովյան համայնքի երիտասարդների հետ` իրազեկում Աբովյանի երկաթի հանքավայրի (Կապուտանի երկաթի հանք) հասարակական լսումներին ընդառաջ

19 մայիս. Օրհուսի կոնվենցիան և Օրհուս կենտրոնների դերը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործում: Ներկայացում Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքում: Նպատակը Ծաղկաձորում մեծ թափ ստացած անտառահատումներն են, որը դիտարկվում է որպես լրջագույն խնդիր: Կմասնակցեն ՏԻՄ-ի ներկայացուցիչներ, քաղաքացիներ

Stepanavan_calendar

Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոն

08 մայիս. Մասնակցություն Արմանիսի ոսկու բազմամետաղանոց հանքի ընդլայնման նախագծի հանրային լսումներին

14 մայիս. Արմանիսում դասընթացի կազմակերպում «Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթները, հանրության մասնակցության խնդիրները» թեմայով

20 մայիս. Ստեփանավանի քոլեջի ուսանողների և դասախոսների համար սեմինար`«Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթները, հանրության մասնակցության խնդիրները» թեմայով

26 մայիս. Ստեփանավանի քոլեջի դասախոսների համար Օրհուսի կոնվենցիայի լուսաբանում

Vanadzor_calendar

Վանաձորի Օրհուս կենտրոն

25-30 մայիս. Իրազեկման միջոցառում ` ՏԻՄ և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց համար` Օրհուսի կոնվենցիայով և ազգային օրենսդրությամբ իրենց պարտավորությունների մասին` Մարգահովիտ համայնքում (օրը ճշտվում է)