10,483 view

09.07.2015

Մասնագիտական կարծիք «Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից Շամլուղի պղինձ-կոլչեդանային հանքավայրի օգտագործման վերաբերյալ