Տեսանյութեր

2,919 view

Փոքր ՀԷԿ-երի հրապուրանքը և ոչնչացվող բնությունը

Տավուշի մարզ.բնություն և հուշարձաններ

ACADEMIA. Михаил Ковальчук.”Конвергенция наук и технологий: от неживого к живому”. 1-я лекция

ACADEMIA. Михаил Ковальчук.”Конвергенция наук и технологий: от неживого к живому”. 2-я лекция